Hranická propast

Hranická propast je s celkovou naměřenou hloubkou 473,5 m nejhlubší propastí České
republiky. Zároveň je díky rekordní hloubce vody 473,5 m nejhlubší zatopenou propastí
světa. Jejího dna však stále není dosaženo. Nachází se v Národní přírodní rezervaci Hůrka u
Hranic. Nová vyhlídková plošina umožňuje nádherný výhled na jícen propasti dlouhý 104,
široký 34 a hluboký 69,5 m. Zdánlivé dno jícnu tvoří zelené Jezírko, ale Propast pokračuje
obřími zatopenými prostorami podstatně hlouběji. Více info na www.hranickapropast.cz.

1.7 km